Inrikesflyg i Sverige

aircraft-537963_640Sverige har ett ganska väl utvecklat nät av inrikesflyg. Det beror troligen på att Sverige är ett ganska stort land med en relativt gles befolkning. En annan anledning kan vara att järnvägsnätet i ett internationellt perspektiv är ganska svagt utvecklat, med mycket få eller inga höghastighetsbanor. Vissa bandelar, till exempel mellan Uppsala och Gävle körs visserligen i över 200 km/tim, men det är långt kvar till de snabbtåg som finns i centrala Europa. I Frankrike har man medelhastigheter på tydligt över 300 km/tim.

Inrikesflyget i Sverige har två nav, det vill säga orter som alla flyg ankommer till eller avgår från. Dessa två är Arlanda och Bromma. Arlanda fungerar naturligtvis mycket väl för de som inte tänkt sig att besöka Stockholm, utan som ser Arlanda som ett ställe där man byter flyg till sin slutdestination. Arlanda har också ganska väl utbyggda konferensmöjligheter. Det gör att konferensdeltagarna kan flyga från Karlstad respektive Kiruna, ha ett möte på Arlanda, och sedan återvända till respektive hemort.

Man får heller inte underskatta Arlandas betydelse som knutpunkt ut i Europa och världen. Väldigt många från Karlstad eller Umeå har ju egentligen tänkt åka vidare ut i Europa, och här fungerar ju Arlanda bra, eftersom det är Sveriges största internationella flygplats.

aircraft-513641_640Ett annat stort nav för inrikesflyg i Sverige är Bromma. Ett stort antal linjer har Bromma som start- eller slutpunkt, fast här rör det sig oftast om passagerare som har Stockholm som slutmål eller startpunkt för resan. Bromma som flygplats är mycket omstridd. Flera politiska krafter vill stänga ner Bromma och bygga bostäder på marken. Motståndarna pekar på flera faktorer som skulle försämra resandet. En sådan faktor är att de som utifrån landet vill besöka till exempel en myndighet i Stockholm inte vill hamna i Arlanda,som ligger flera mil från Stockholm. Förespråkarna för nedläggningen pekar bland annat på snabbtåget, som snabbt tar passagerare in till Stockholm C.

Placeringen av Bromma, “mitt i Stockholm”, medför ju också ett problem med buller. Detta anser dock förespråkarna att man kan hantera genom flygplan som blir allt tystare.
Inrikesflyget i Sverige drivs med många olika flygbolag, men vid en närmare granskning visar sig alla vara uppköpta av Braathens, som i sin tur ägs av SAS. Braathens kommer under året att försöka harmonisera alla sina olika bolag, framför allt med syftet att underlätta biljetthantering.

Det mesta tyder på att inrikesflygets prisnivå kommer att sänkas kraftigt, vilket bör ge högre resandeantal. Kritiker av dagens system pekar på att det kan vara billigare att flyga från Stockholm till Spanien än att flyga till Karlstad. Det tycks som att prispolitiken för allt flyg, även inrikesflyg, är en komplex blandning av väldigt många kostnader och avgifter, där vissa kostnader kanske inte riktigt justerats till dagens förhållande. Man brukar ju lite svepande påstå att Sverige följer USA, men är 10 år efter. I så fall kommer inrikesresandet att öka betydligt, i huvudsak med resenären av typ privatpersoner, som vill hälsa på släkt och vänner eller som väljer att flyga till en semesterort. Det kommer också att göra att “sidotjänster”, typ biluthyrning kommer att öka markant.